På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Statsforvalteren har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Statsforvalteren i Nordland nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Uke Høring
november 2020
27. nov 48 Søknad om sprengning, mudring og utfylling - Trinn 2 - Kvalnes - Andøy
19. nov 47 Søknad om mudring og utfylling i sjø - Bogen - Bindal
13. nov 46 Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Reine - Moskenes
11. nov 46 Søknad om utfylling i sjø - Mørsvikbotn - Sørfold
oktober 2020
28. okt 44 Søknad om mudring og dumping - Langstranda - Bodø
27. okt 44 Høring - søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven - Reno-Vest Produksjon AS
25. okt 43 Søknad om utfylling i sjø - Børvågen - Andøy
14. okt 42 Høring - søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte bildekk - Ragn Sells Dekkgjenvinning AS - Narvik kommune
09. okt 41 Søknad om endrede grenseverdier for vibrasjoner - LKAB
05. okt 41 Søknad om utfylling - Holmen industriområde - Sortland
Frist Høring
november 2020
27. nov Søknad om sprengning, mudring og utfylling - Trinn 2 - Kvalnes - Andøy
19. nov Søknad om mudring og utfylling i sjø - Bogen - Bindal
13. nov Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Reine - Moskenes
11. nov Søknad om utfylling i sjø - Mørsvikbotn - Sørfold
oktober 2020
28. okt Søknad om mudring og dumping - Langstranda - Bodø
27. okt Høring - søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven - Reno-Vest Produksjon AS
25. okt Søknad om utfylling i sjø - Børvågen - Andøy
14. okt Høring - søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte bildekk - Ragn Sells Dekkgjenvinning AS - Narvik kommune
09. okt Søknad om endrede grenseverdier for vibrasjoner - LKAB
05. okt Søknad om utfylling - Holmen industriområde - Sortland