Oppstart av verneplanarbeid i Narvik, Hamarøy og Grane - frivillig vern

Høringsfrist:
1. juni 2021

Statsforvalteren i Nordland melder oppstart av verneplanarbeid for fire skogområder i Narvik, Hamarøy og Grane kommuner.

Publisert 29.04.2021

Statsforvalteren melder oppstart av verneplanarbeid for Iselva og Storberget i Narvik, Kilvatnskogen i Hamarøy og Ørnodden i Grane. Verneplanarbeidet er innenfor ordningen med frivillig vern av skog. Til høyre på denne siden ligger lenke til utfyllende oppstartsmelding med kart og skildring av områdene.

Et verneforslag for de fire områdene vil bli sendt på høring senere. Merknader eller innspill til oppstarten av verneplanarbeidet kan sendes til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller pr. e-post: sfnopost@statsforvalteren.no. Fristen for å komme med innspill til oppstartsmeldingen er 1. juni 2021.

Dersom du har spørsmål om prosessen eller de aktuelle skogområdene, finner du kontaktpersoner i høyremargen på denne siden.