Høring - søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven - Reno-Vest Produksjon AS

Høringsfrist:
27. oktober 2020 23.59

Reno-Vest Produksjon AS har søkt Fylkesmannen om en utvidelse av rammene for mottak og lagring i tillatelsen for anlegg for kasserte kjøretøy og jern- og metallavfall.

Publisert 22.09.2020

Om søker og tiltaket

Reno-Vest Produksjon AS har tillatelse etter forurensingsloven til å ta imot 1000 kasserte kjøretøy i året, og til å mellomlagre 500 enheter. Nå har bedriften søkt Fylkesmannen om tillatelse til å ta imot 2000 kasserte kjøretøy i året, og til å mellomlagre 2000 stykk slik at de kan lagre nok til å fylle en båt som tar avfallet med ut fra Sortland.

Bedriften søker også om en økning i rammene for mottak og samtidig lagring av jern- og metallavfall. 

Høring

Søknaden kan leses på denne siden under "dokumenter", samt på servicetorget på rådhuset i Sortland kommune.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ, eller e-post: fmnopost(@)fylkesmannen.no innen 27. oktober 2020.

 

Høringsfrist:
27. oktober 2020 23.59