Møte med Ungdommens fylkesråd

Inegnting om oss, uten oss!

Ungdommens fylkesråd har hatt møte med flere representanter fra fylkesmannen i Nordland. 

Publisert 26.09.2020

Konklusjonen er at vi ønsker et nærmere samarbeid.

Det er flere ulike områder vi har felles interesser, som f.eks:

- helse- og andre tjenester

- miljø

- utdanning

- mobbing

- flyktninger

- kurs/konferanser

Vi håper at et nytt og nyttig samarbeidsarena er skapt - til beste for barn og unge i Nordland!