Forebygging av brann hjemme hos sårbare grupper

Vinteren og mørketiden fører erfaringsmessig til flere branner i norske hjem.

Publisert 23.11.2020

Spesielt sårbare er risikoutsatte grupper som eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske helseproblemer. Statistikken viser at 3 av 4 dødsfall tilhørte en risikoutsatt gruppe, at 9 av 10 omkom i bolig og at om lag halvparten mottok helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Helsedirektoratet laget nettstedet "Livsviktig samarbeid" som skal bidra til å øke kunnskapen om brannforebyggende arbeid og betydningen av samarbeid i kommunene.

Vedlagt er mer informasjon om, og link til nettstedet.