Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie

Stabler av mynter
Stabler av mynter

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen med lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.

Frist 1.juni 2021.

Publisert 03.05.2021

Som tidligere beregnes tilskudd etter en sats per studiepoeng som planlegges gjennomført. Satsen økes til 3 700 kr i 2021. For en ansatt som planlegger å ta 30 studiepoeng i 2021, vil tilskuddet bli 111 000 kr.

For mer informasjon og søknad på tilskuddsordningen, se Helsedirektoratets nettsider:lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie 

Kontaktpersoner