- Ikke alle skal holde seg hjemme under pandemien

Filmene retter seg mot utsatte generelt, men vil særlig forsøke å nå målgrupper som i mindre grad har oppsøkt krisesentrene i denne perioden enn ellers, som kvinner og innvandrere.
Filmene retter seg mot utsatte generelt, men vil særlig forsøke å nå målgrupper som i mindre grad har oppsøkt krisesentrene i denne perioden enn ellers, som kvinner og innvandrere.

Bufdir har oversatt informasjonsfilmer om krisesentrene til en rekke ulike språk.

Publisert 03.06.2021

- For noen er hjemmet det minst trygge stedet å være. Da er det viktig for folk å vite at det finnes hjelpetilbud, også under pandemien. Krisesentrene er åpne og ivaretar smittevern, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

 

Her ser du filmene:

Les mer om informasjonskampanjen her! (bufdir.no)