Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Bedre pasientsikkerhet med e-resept

I februar 2013 er løsningen med elektroniske resepter innført i hele landet. Da er e-resept den nasjonale metoden for resepthåndtering blant leger utenfor sykehus. Det er forskriftsfestet at e-resept skal tas i bruk ved legekontor som har de tekniske forutsetningene.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 11.12.2012

14 fylker er i gang

E-resept ble innført i Finnmark, Troms og Nordland for et halvt år siden. Elleve andre fylker har også startet.

Færre leger i Nord-Norge har tatt i bruk e-resept enn i resten av landet. I Nordland er 60 prosent av legekontorene i gang, i Troms 79 prosent og i Finnmark 77 prosent. Til sammenlikning brukes e-resept av 85-90 prosent av legekontorene i de fleste andre fylker som har innført ordningen.  

Bedre pasientsikkerhet

-       Dette gjør at vi i nord ikke får samme kvalitetsgevinst som i resten av landet, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet. E-resept gir oppdatert produktinformasjon og bedre forutsetning for å vite hva pasienten bruker av andre legemidler. Dette styrker pasientsikkerhet fordi grunnlaget for å forskrive og utlevere riktig legemiddel forbedres. Nå arbeider de regionale helseforetakene for at også sykehusleger skal kunne ta i bruk e-resept, avslutter Härter.