Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsborgerseremonier høsten 2017

Fylkesmannen i Nordland arrangerer to statsborgerseremonier i 2017. Første seremoni ble avholdt i Bodø lørdag 26. august. Nå er vi klare for andre seremoni, som holdes i Sortland den 7. oktober for nye statsborgere fra nordligste delen av fylket.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 30.05.2017 av Administrator

- Alle nye statsborgere fra den nordlige delen av fylket har nå fått tilsendt invitasjon i postenopplyser Sidsel Schjelderup, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nordland.

Denne seremonien blir på Sortland lørdag 7. oktober.

Du som er ny statsborger kan melde deg og dine gjester på seremonien ved å sende inn svarslippen eller ved å bruke påmeldingsskjemaet – se link under. 

Påmelding her!

 

Årlig seremoni

Fylkesmannen arrangerte statsborgerseremoni for første gang i 2007.  Siden har denne høytidelige markeringen vært en årlig begivenhet. I løpet av det siste året har Nordland fått hele 373 nye statsborgere. 234 av disse blir invitert til seremonien i Bodø og 139 til Sortland.

Statsborgerseremonien for nye norske statsborgere markerer overgangen til norsk statsborgerskap. Det er Fylkesmannen som er ansvarlig for å arrangere seremoniene. Å delta på seremonien innebærer at de nye statsborgerne avlegger et symbolsk troskapsløfte til Norge, og alle nye statsborgere får utdelt en velkomstbok. I tillegg vil det bli kulturelle innslag og taler.

- Seremonien gir nye statsborgere anledning til å vise offentlig sin tilknytning til Norge. Det å skifte statsborgerskap er ofte et stort valg, og det tar tid å få norsk statsborgerskap. Det er et livsvalg som fortjener å bli markert, sier Schjelderup.

Målgruppen for seremoniene er personer over 12 år som har fått innvilget norsk statsborgerskap. Det er frivillig for nye statsborgere om de ønsker å delta i seremonien, men vi håper og ønsker at så mange som mulig vil være med på denne markeringen. 

Kontaktpersoner