Saker om psykisk undersøkelse og behandling uten samtykke er nå omfattet av rettshjelploven

Saker for fylkesmannen om undersøkelse og behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven § 4-4 vil fra 1. juli 2017 gi rett til fritt rettsråd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.07.2017

Sakstypen er ikke behovsprøvd, det betyr at pasienter får rett til fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue. Lovendringen gjelder bare saker startet etter 1. juli 2017.

Stykkpris er satt til 5 ganger den offentlig salærsats.

Lovendringen skjer med nytt punkt i rettshjelploven § 11 første ledd nr. 8, og ny stykkpris følger av stykkprisforskriften § 5 andre ledd nr. 13. Forarbeider er Prp. 147 L (2015-2016) og Innst 147 L (2016-2017). 

Kontaktpersoner