- Bruk skoleveilederen aktivt og følg grunnprinsippene for smittevern nøye

- Nå er det viktig at barn får komme tilbake på skolen og gjenoppta sin normale hverdag, sa utdanningsdirektør Guri A. Iversen hos Fylkesmannen i Nordland under møtet med skoleeiere og skoleledere fredag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2020 av Administrator

Det digitale møtet med skoleeiere og skoleledere i fylket ble holdt i forbindelse med gjenåpning av skoler for 1.- 4. trinn mandag 27. april. Dette berører over 10690 elever i Nordland og ca. 5000 barn i skolefritidsordning (SFO).

Hensikten var å informere, løfte fram problemstillinger og svare på spørsmål knyttet til forberedelser og videre drift av skolene under koronavirusutbruddet våren 2020.

- Vi har nå fått gode veiledere for hvordan skolen kan jobbe med godt smittevern, slik at det er trygt og godt for åpning av skoler for alle elever, sa utdanningsdirektør Guri A. Iversen. Hun ledet det digitale møtet med kommunene der om lag 140 representanter fra kommunene deltok.

Fra Fylkesmannen var det tverrfaglig deltakelse med medarbeidere fra barnehage-, skole-, helse- og barnevernsområdet.

Kommunene hadde på forhånd sendt inn spørsmål som ble svart ut av fagavdelingene.

Roste kommunene

Utdanningsdirektøren roste kommunene for den store innsatsen de hadde gjort i forbindelse med gjenåpning av barnehagene tidligere i uken. Iversen understreket også viktigheten av at også skolebarn nå må få komme tilbake og gjenoppta sin normale hverdag.

- Det er godt dokumentert at alle barn og unge trenger gode faglige og sosiale arenaer for å lære, mestre og trives. Det er også godt dokumentert at barnehage og skole og SFO er særlig viktig for utsatte barn og unge.

Stengte barnehager, skoler i kombinasjon med andre tiltak som begrenser tilgangen til øvrige tjenester og fritidsaktiviteter, påvirker barn og unges liv i svært høy grad. Det er derfor viktig at barn nå får komme tilbake på skolen igjen, sa Iversen.

Ikke frivillig åpning

Undervisningdirektøren ba også skoleeierne om å kommunisere til foreldrene at gjenåpningen er ikke en frivillig åpning.

- Alle elever på disse trinnene skal i utgangspunktet møte på skolen. Dersom lege anbefaler i legeerklæring at eleven ikke kommer til skolen, har skolen ansvar for å gi tilbud om hjemmeskole. Om foresatte ønsker å holde elevene hjemme av andre grunner, må foresatte selv ta ansvar for opplæringen. Da melder de fra om det til skolen, sa Iversen.

Videregående opplæring

Mandag åpnes det også for noen klasser i videregående opplæring. Informasjon om åpning før øvrige trinn i grunnskolen vil komme etter hvert fra nasjonale myndigheter. Målet er at alle elevene skal være tilbake på skolen før sommerferien.

- Samtidig som dere åpner for 1. - 4. trinn i skolene, må dere derfor ha gode undervisningopplegg for de elevene som fortsatt skal ha sin skolehverdag hjemme.

Særlig viktig er det at dere lager gode opplegg for de elevene som skal ha standpunktkarakterer. Dere må sørge for at elevene får jobbet godt med kompetansemålene, og at lærerne gjennom sitt arbeid blir i stand til å vurdere på en god måte, sa undervisningsdirektøren.

Følg veilederne

De nasjonale veilederne finnes på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (udir.no) Her er det også tilgjengelig støttemateriell som kan brukes til informasjon og opplæring av ansatte, elever og foreldre.

Norsk Barnelegeforening har gjort en vurdering av hvilke grupper av barn med kronisk sykdom som kan møte i skole og barnehage.

Se linker på siden her.