Lovar og reglar

Som verje må ein kjenne til hovudtrekka i verjemålslova og særleg gjere seg kjent med kva som finst av reglar om verja si utøving av verjeoppdraget i kapittel 6 i lova.

Merk deg spesielt reglane om:

- habilitet

- taushetsplikt

-økonomiforvaltning, og

-disposisjonar som krev samtykke frå statsforvaltaren.

 

Statsforvaltaren kan føre tilsyn med verja si utøving av verjeoppdraget av omsyn til rettstryggleik, likskap for lova og forsvarleg praksis. På den bakgrunn må vi sikre oss om at verjene utøver sine plikter på en måte som er i tråd med lov, forskrift og vedtak.

 

Til høgre finn du oversikt over lovar og reglar som gjeld på verjemålsområdet.