Fylkesnytt nr 3/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med sitt tredje nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside. Brevet inneheld både nyhende og satsingar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.12.2016

Klikke her eller i høgre spalte, for å lese meir om satsinga på Grüne Woche i Berlin på nyåret, utbetring av kommunale vegar, fornying av HoppID-avtalene, evaluering av eit tiltak i regionalt miljøprogram, utsiktsrydding mot kulturlandskapet, integrering av flyktningar og asylsøkjarar og kommunane sitt vedlikehald av kart i desse artiklane:

  • Kortreist og økologisk frå Møre og Romsdal på Region Vest sin stand på Internationale Grüne Woche 2017
  • Vi registrerer flaskehalsar i det kommunale vegnettet
  • Fleire nyetableringar i Møre og Romsdal
  • Dette er eit genialt tilskot
  • Vi ryddar utsikt!
  • Landbruket som arena for integrering
  • Må prioritere vedlikehold av kartet