Fylkesnytt 2/2016 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med sitt andre nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside. Tema i dette brevet femner vidt,

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.08.2016

Les meir om

  • Møtebørs, ei ny satsing under Matfestivalen i Ålesund, der produsentar av lokal og økologisk mat kan speed-date rådgjevarar.
  • Storfjordens venner fekk nyleg Europa Nostra-prisen / EUs kulturminnepris under eitt høgtideleg arrangement i Madrid 24. mai 2016.
  • Det er nyleg gjennomført ei undersøking blant mjølkeprodusentar i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylka og Troms
  • Gransnutebilla gjer stor skade i nyplantingar. Kan markberedning på brunjord førebygge dette?
  • Møringar markerte seg under Oi! Trøndersk Matfestival