Fylkesnytt frå Møre og Romsdal

Oppdatert 21.12.2020

Fylkesnytt er ei felles nyheitsteneste på nett, med artiklar om landbruk og landbruksbaserte næringar.  

Tiltaket er eit ledd i arbeidet med å vidareutvikle og samordne nettsatsinga mellom statsforvaltarane sine landbruksavdelingar og Landbruks- og matdepartementet. Ca to gonger i året leverer kvart embete eit utval artiklar. På denne sida kan du lese om stoff frå Møre og Romsdal.


24.02.2021

Fylkesnytt nr. 1/2021 frå Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om gründersatsinga Hoppid.no


06.10.2020

Fylkesnytt nr 2/2020 frå Møre og Romsdal

Fylkesnytt 2/2020 med landbruksnyheiter fra Møre og Romsdal er no ute. I denne utgåva kan du mellom anna lese om utdelinga av kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal 2020. 


12.03.2020

Fylkesnytt nr 1/2020 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om samling i nettverk for berekraftige bygg. 


10.10.2019

Fylkesnytt nr 3/2019 frå Møre og Romsdal

Tidleg sanking kan redusere tap på beite på grunn av jerv, 20 føretak frå Fjord-Norge-regionen førebur seg til å representere Noreg under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. Desse sakene og fleire andre interessante saker kan du lese om i vårt ferskaste nyhendebrev på Regjeringen.no.


15.05.2019

Fylkesnytt nr 2/2019 frå Møre og Romsdal

Les om den høge hjortebestanden som utfordring for landbruksnæringa i fylket, aksjon for innsamling av mekanisk avfall for gjenvinning, Tine si rådgjeving retta mot mjølkeprodusentar om å tenkje langsiktig, og arrangementet MR mat ein arena der lokalmatnæringa møtes.


10.05.2019

Fylkesnytt nr 1/2019 frå Møre og Romsdal

Les om merkevarebygging på MR-mat 2019, utfordringar med fornying av skog, ny metode for forvaltningskontrollar i kommunane og - kanskje kan meir bruk av tre i bygningar ha positiv verknad på helsa vår.


17.09.2018

Fylkesnytt nr 2/2018 frå Møre og Romsdal

Det er fleire interessante saker i det andre nummeret av fylkesnytt frå Møre og Romsdal. Les m.a. om prosjektet Drainimp - fakta om omgraving av myr


04.04.2018

Fylkesnytt nr 1/2018 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 1/2018.


01.11.2017

Fylkesnytt nr 2/2017 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 2/2017.


09.05.2017

Fylkesnytt nr 1-2017

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 1-2017. Her er fleire spennande artiklar.