Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal

Oppdatert 21.12.2020

Fylkesnytt er ei felles nyheitsteneste på nett, med artiklar om landbruk og landbruksbaserte næringar.  

Tiltaket er eit ledd i arbeidet med å vidareutvikle og samordne nettsatsinga mellom statsforvaltarane sine landbruksavdelingar og Landbruks- og matdepartementet. Ca to gonger i året leverer kvart embete eit utval artiklar. På denne sida kan du lese om stoff frå Møre og Romsdal.


24.02.2021

Fylkesnytt nr. 1/2021 frå Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om gründersatsinga Hoppid.no


06.10.2020

Fylkesnytt nr 2/2020 frå Møre og Romsdal

Fylkesnytt 2/2020 med landbruksnyheiter fra Møre og Romsdal er no ute. I denne utgåva kan du mellom anna lese om utdelinga av kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal 2020. 


12.03.2020

Fylkesnytt nr 1/2020 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om samling i nettverk for berekraftige bygg. 


10.10.2019

Fylkesnytt nr 3/2019 frå Møre og Romsdal

Tidleg sanking kan redusere tap på beite på grunn av jerv, 20 føretak frå Fjord-Norge-regionen førebur seg til å representere Noreg under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020. Desse sakene og fleire andre interessante saker kan du lese om i vårt ferskaste nyhendebrev på Regjeringen.no.


15.05.2019

Fylkesnytt nr 2/2019 frå Møre og Romsdal

Les om den høge hjortebestanden som utfordring for landbruksnæringa i fylket, aksjon for innsamling av mekanisk avfall for gjenvinning, Tine si rådgjeving retta mot mjølkeprodusentar om å tenkje langsiktig, og arrangementet MR mat ein arena der lokalmatnæringa møtes.


10.05.2019

Fylkesnytt nr 1/2019 frå Møre og Romsdal

Les om merkevarebygging på MR-mat 2019, utfordringar med fornying av skog, ny metode for forvaltningskontrollar i kommunane og - kanskje kan meir bruk av tre i bygningar ha positiv verknad på helsa vår.


17.09.2018

Fylkesnytt nr 2/2018 frå Møre og Romsdal

Det er fleire interessante saker i det andre nummeret av fylkesnytt frå Møre og Romsdal. Les m.a. om prosjektet Drainimp - fakta om omgraving av myr


04.04.2018

Fylkesnytt nr 1/2018 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 1/2018.


01.11.2017

Fylkesnytt nr 2/2017 frå Møre og Romsdal

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 2/2017.


09.05.2017

Fylkesnytt nr 1-2017

Fylkesmannen er ute med nytt nyhendebrev på Landbruks- og matdepartementet si nettside, nr 1-2017. Her er fleire spennande artiklar.