Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
juli 2021
22. jul 29 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Biskopen i Møre, Støttegruppa for 22. juli Nordvest og Moldejazz 22. juli. 10-årsmarkering Molde domkirke
oktober 2021
19. okt - 22. okt 42 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Innføring i sosialtenestelova for nytilsette Teams
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Kampen om sjøareala Scandic Seilet
november 2021
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Demenskonferansen 2021 - AVLYST Digitalt
11. nov - 12. nov 45 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal Ålesund
Dato Arrangement
juli 2021
22. jul 22. juli. 10-årsmarkering
oktober 2021
19. okt - 22. okt Innføring i sosialtenestelova for nytilsette
26. okt - 27. okt Kampen om sjøareala
november 2021
09. nov - 10. nov Demenskonferansen 2021 - AVLYST
11. nov - 12. nov Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal