Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.04.2021

Aktuelle tema for dialogmøta er nærare omtalt i Statsforvaltarens forventningsbrev 2021 til kommunane i kapittel 4, Grunnlag for vidare dialog og samarbeid.

Tema for dialogmøta vil variere noko frå år til år. I 2021 har vi fokus på:

  • pandemisituasjonen
  • kommuneøkonomi
  • kommunal planlegging
  • bruk av FNs berekraftsmål
  • samfunnstryggleik og beredskap

Statsforvaltaren inviterer elles kommunen til å presentere status og utfordringar, og ta opp konkrete tema for vidare dialog og samarbeid.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.