Fylkesmannen gir 3 millionar i skjønnsmidlar til digitaliseringsprosjekt

Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.06.2020

Regionalt digitaliseringssamarbeid

Deling av gode løysingar og samarbeid om kompetanseutvikling og tenesteinnovasjon, er nokre av hovudelementa i det nye prosjektet.

Det regionale digitaliseringssamarbeidet er ein del av det prosjektet «Møre og Romsdal 2025», som er eit samarbeid mellom alle offentlege aktørar i fylket om strategisk samfunnsutvikling.

Digitaliseringssamarbeidet involverer kommunane i fylket, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og KS. Nær 4 millionar kroner er sett av til satsinga over dei neste to åra, av dette bidreg Fylkesmannen med 3 millionar.

 

Fylkesløft – samarbeid og koordinering vil gi resultat 

Fylkesmann Rigmor Brøste seier vi må løfte i flokk. – Kommunane i fylket er ulikt rusta, og spesielt for mindre kommunar kan det vere ei utfordring å sette av ressursar til utvikling på dette området. Her samlar vi kompetanse og ressursar i eit felles løft, seier fylkesmann Rigmor Brøste.

Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, er leiar for den nye arbeidsgruppa.