Planlagde tilsyn med kommunane vert no lagt inn i den nye nasjonale tilsynskalenderen

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Statsforvaltaren i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
november 2020
20. nov 47 Fylkesmannen v/Anne Eide Tilsyn med Austevoll kommune - kommunal beredskapsplikt Austevoll kommune
11. nov 46 Fylkesmannen v/Lene Stavseng Tilsyn med Austrheim kommune - kommunal beredskap og helseberedskap Austrheim kommune
oktober 2020
27. okt 44 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Sogndal kommune - kommunal beredskap oghelseberedskap Sogndal kommune
16. okt 42 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Aurland kommune - kommunal beredskap og helseberedskap Aurland kommune
september 2020
15. sep - 13. jan 38 - 2 Statsforvaltaren i Vestland Tilsyn med Årdal kommune som barnehagemyndigheit Årdal
august 2020
20. aug - 30. nov 34 - 49 Fylkesmannen v/Line Sperre Tilsyn med Vik kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage Vik
20. aug - 15. des 34 - 51 Fylkesmannen v/ Astrid Terese Aam Tilsyn med Vestland fylkeskommune og vidaregåande opplæring for vaksne Dokumenttilsyn
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Alan Khaderi Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova Førde
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Alan Khaderi Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova Os
19. aug - 15. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Astrid Terese Aam Tilsyn med Sogndal kommune og grunnskuleopplæring for vaksne Sogndal opplæringssenter
Dato Arrangement
november 2020
20. nov Tilsyn med Austevoll kommune - kommunal beredskapsplikt
11. nov Tilsyn med Austrheim kommune - kommunal beredskap og helseberedskap
oktober 2020
27. okt Tilsyn med Sogndal kommune - kommunal beredskap oghelseberedskap
16. okt Tilsyn med Aurland kommune - kommunal beredskap og helseberedskap
september 2020
15. sep - 13. jan Tilsyn med Årdal kommune som barnehagemyndigheit
august 2020
20. aug - 30. nov Tilsyn med Vik kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage
20. aug - 15. des Tilsyn med Vestland fylkeskommune og vidaregåande opplæring for vaksne
19. aug - 18. des Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova
19. aug - 18. des Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova
19. aug - 15. des Tilsyn med Sogndal kommune og grunnskuleopplæring for vaksne