Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn med Årdal kommune - Tangen skule og Farnes skule

Dato:
21. februar 2019 - 31. desember 2019
Stad:
Årdal - Tangen skule og Farnes skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/ Helge Pedersen
Målgruppe:
Kommunen

Tilsynet vil kontrollere om Årdal kommune følgjer regelverket i opplæringslova med
forskrifter. For å kontrollere dette undersøkjer Fylkesmannen skuleeigars forsvarlege system og praksis ved Tangen skule og Farnes skule. Tema for tilsynet er kommunens arbeid med spesialundervisning.

Publisert 28.11.2019

I tilsynet kontrollerer vi:

  • Skuleeigars forsvarlege system når det gjeld å gjere vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd, barnekonvensjonen artikkel 12.
  • Gjere vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova §§ 5-1,5-3,5-4, barnekonvensjonen artikkel 3 og12, forvaltningslova §§ 2,17,11a,23,25,27.
Dato:
21. februar 2019 - 31. desember 2019
Stad:
Årdal - Tangen skule og Farnes skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/ Helge Pedersen
Målgruppe:
Kommunen