Frist Veke Høyring
desember 2019
13. des 50 Søknad om endring av løyve i Simadalen
november 2019
25. nov 48 Søknad om utsleppsløyve for Tynjadalen kraftverk og Fosseteigen kraftverk
22. nov 47 Søknad om løyve - knuseverk på Bybanens anlegg Store Lungegårdsvann
oktober 2019
18. okt 42 Søknad om endra løyve i Simonsviken næringspark
04. okt 40 Søknad om løyve etter forureiningsregelverket i samband med bygging av Offerdal kraftverk
september 2019
30. sep 40 NOMIL søkjer om endra løyve til avfallshandtering
29. sep 39 Mottak av forureina jord på Laksevågneset
24. sep 39 Søknad om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn frå produksjon av sløgd laks
08. sep 36 Søknad om mottak av reine stein- og jordmassar
06. sep 36 Løyve til opprydding i forureina grunn
Frist Høyring
desember 2019
13. des Søknad om endring av løyve i Simadalen
november 2019
25. nov Søknad om utsleppsløyve for Tynjadalen kraftverk og Fosseteigen kraftverk
22. nov Søknad om løyve - knuseverk på Bybanens anlegg Store Lungegårdsvann
oktober 2019
18. okt Søknad om endra løyve i Simonsviken næringspark
04. okt Søknad om løyve etter forureiningsregelverket i samband med bygging av Offerdal kraftverk
september 2019
30. sep NOMIL søkjer om endra løyve til avfallshandtering
29. sep Mottak av forureina jord på Laksevågneset
24. sep Søknad om løyve til utslepp av prosessavløpsvatn frå produksjon av sløgd laks
08. sep Søknad om mottak av reine stein- og jordmassar
06. sep Løyve til opprydding i forureina grunn