Tilsyn med Notodden kommune - Nasjonale prøver

Dato:
19. oktober 2020 - 27. januar 2021
Sted:
Skriftleg tilsyn
Kommune:
Notodden kommune
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommune og skolar

Statsforvaltaren har ført tilsyn med Notodden kommune. Tema for tilsynet har vore gjennomføring av Nasjonale prøver. 

Publisert 21.04.2021

Formålet med nasjonale prøvar er å gje skolen kunnskap om elevanes ferdigheiter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen frå prøvane skal gje grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåar i skolesystemet.

Prøvane i lesing og regning gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn, og prøvane i engelsk gjennomførast på 5. og 8. trinn.

Sjå rapport for meir informasjon. Lenke på denne sida.

Du kan lesa meir om Nasjonale prøvar på Utdanningsdirektoratet sine sider. Lenke på denne sida.

Dato:
19. oktober 2020 - 27. januar 2021
Sted:
Skriftleg tilsyn
Kommune:
Notodden kommune
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommune og skolar