Tilsyn med Bamble kommune - gjennomføring av Elevundersøkelsen

Dato:
17. januar 2020 - 22. januar 2021
Sted:
Skriftleg tilsyn
Kommune:
Bamble kommune
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommune og skolar

Statsforvaltaren har ført tilsyn tilsyn med Bamble kommune. Tema for tilsynet har vore gjennomføringa av Elevundersøkelsen. 

Publisert 21.04.2021

Gjennomføring av nasjonale undersøkingar er bestemt i opplæringslova og forskrift til opplæringsloven. Skoleeigar skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedverking, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomført og fulgt opp lokalt.

Kommunen som skoleeigar skal sørge for at Elevundersøkelsen blir gjennomført ved alle skolane i kommunen.

Sjå rapport for meir informasjon. Lenke på denne sida.

Du kan lesa meir om Elevundersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sine sider. Lenke på denne sida.

Dato:
17. januar 2020 - 22. januar 2021
Sted:
Skriftleg tilsyn
Kommune:
Bamble kommune
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Kommune og skolar