Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunar og kommunar og helseføretak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
12. mars 2022

Helsedirektoratet har kunngjort tilskot til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov for 2021. Søknaden skal sendast til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark innan 12. mars. 

Publisert 08.02.2021

Meir informasjon om tilskotsordninga og regelverket finn du på Helsedirektoratet si nettside.

Kontaktperson hos Statsforvaltaren er Olav Øyasæter, epost: fmveooy@statsforvalteren.no

tlf: 33 37 23 93/ 415 44 732.

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og/eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunar og kommunar og helseføretak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
12. mars 2022