Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Kommunane i Vestfold og Telemark
Søknadsfrist Tittel
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset