Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mai Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2021 Tilskotsordninga gjeld for nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring.
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
01. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Kommunane i Vestfold og Telemark
Søknadsfrist Tittel
01. mai Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2021
15. nov Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt
01. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset