Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Publikasjoner

Her finner du publikasjoner fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Publisert 08.12.2020

Årsrapport for FM Vestfold 2018.pdf

Revisjonsberetning FM Vestfold.PDF

Årsrapport for FM Telemark 2018.pdf

Revisjonsberetning FM Telemark.PDF