Pålegger Sandefjord kommune å opprette karantenehotell

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag pålagt Sandefjord kommune å inngå avtale med Oslofjord Convention Center om å etablere karantenehotellplasser for opptil 2400 personer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.06.2021

- Dette er for å ha kapasitet til å tilby karantenehotell til et økende antall reisende som ankommer landet. I vår region genereres behovet for plasser primært fra Sandefjord lufthavn Torp. I tillegg vil passasjertrafikken på fergene i Langesund, Larvik og Sandefjord, sammen med behov for å avlaste kommunene rundt Gardermoen, innebære betydelig behov for kapasitetsøkning gjennom sommeren, sier statsforvalter Per Arne Olsen.

Hotellene som nå er i bruk nærmer seg nå maksimalt belegg, og det er økende behov for karantenehotellplasser. Kontroll med innreise er av de vesentlige tiltakene for å bekjempe covid-19 smitte.

I vårt fylke har kommunene Sandefjord, Bamble, Skien, Larvik og Tønsberg allerede etablert karantenehotellplasser. Horten er i ferd med å tilby plasser. Antall plasser i fylket vårt i dag er ca. 600.

Sandefjord kommune har siden oktober 2020 tilbudt karantenehotell for Vestfold og Telemark, og har allerede avtale med flere hotell. I dialogen med Sandefjord kommune er det kommet frem at kommunen ikke frivillig vil ta på seg oppgaven.
- Fordi Oslofjord Convention Center representerer en såpass betydelig kapasitet for hele regionen, krever situasjonen at anlegget tas i bruk, sier Per Arne Olsen.

Statsforvalteren vil bistå Sandefjord kommune med å ivareta oppgaven som vertskommune. Bistanden vil innebære tilbud om bruk av statlige forsterkningsressurser slik som Sivilforsvaret, helsepersonell og prosjektstøtte. Statsforvalteren vil også samordne bistand fra andre kommuner, ettersom tiltaket på Oslofjord reduserer behovet for at andre kommuner må øke antall tilgjengelige plasser. 

Kostnadene kommunen har med karantenehotell dekkes av staten.

Statsforvalteren har i covid-19 forskriften anledning til å pålegge kommuner å opprette karantenehotell. Det er denne fullmakten Statsforvalteren har brukt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.