Viderføring av regionale tiltak i det tidligere Vestfold

På et møte mandag morgen mellom Statsforvalteren, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommunene i det tidligere Vestfold, var det enighet om at den regionale forskriften med forhøyet tiltaksnivå, videreføres.

Publisert 15.03.2021

Eksisterende forskrift går ut midnatt til 17. mars, og alle kommunene ønsket en videreføring. Tønsberg, Færder og Holmestrand ønsket videreføring av særlig høyt tiltaksnivå (5A). Kommunene Horten og Sandefjord ønsket videreføring av høyt tiltaksnivå, (5B), mens Larvik vil konferere nærmere med nasjonale helsemyndigheter før de bestemmer ønsket tiltaksnivå (5A eller 5B). Statsforvalteren vil sende en anbefaling til Helsedirektoratet tirsdag 16. mars, etter endelig tilbakemelding fra kommunene innen tirsdag morgen. Kommunene ønsket å drøfte situasjonen i egen kommune før endelig anbefaling av tiltaksnivå.

Tiltakene planlegges å vare frem til og med onsdag 24. mars. Det vil gjennomføres en ny vurdering om videreføring gjennom påsken, i forkant av denne datoen.  

Det er Regjeringen som fastsetter regionale forskrifter, basert på vurdering av forholdsmessighet, smitteutvikling og vurderinger fra kommunene.