Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Innfører regionale tiltak i seks kommuner i Vestfold og Telemark

Det er en betydelig økning i smitte av den engelske virusvarianten i kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, iverksetter regjeringen regionale tiltak fra midnatt, natt til fredag 5. mars. Tiltakene varer til og med tirsdag 16. mars.

Publisert 04.03.2021

– De seks kommunene har en raskt økende smittetrend, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Dette er dessuten et område hvor det er stor mobilitet mellom kommunene. Regjeringen har derfor etter ønske fra kommunene besluttet å innføre regionale tiltak, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Reglene gjelder fra midnatt, natt til fredag 5. mars til og med tirsdag 16. mars. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

  • Færder
  • Tønsberg

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

  • Holmestrand
  • Horten
  • Larvik
  • Sandefjord

Kommunene må løpende foreta selvstendige vurderinger av behovet for eventuelle lokale tiltak utover dette.

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.

Husk å sjekke din kommunes nettsider for informasjon om lokale tiltak.

 

Kontaktpersoner:

Fylkeslege Sigmund Skei, telefon: 409 14 312 / 33 37 23 00

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser, telefon: 917 47 044 /  33 37 11 61