Fylkesmannen har nominert Vestfold bondelag til OSPA-prisen 2019

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) deler hvert år ut en pris for fremragende sikkerhetsarbeid. OSPA står for Outstanding Security Performance Awards, og prisen deles ut på sikkerhetskonferansen til NSR i september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2019

Vestfold Bondelag er nominert i kategorien beste offentlige sikkerhetsinitiativ. Fylkesmannens begrunnelse for nominasjonen er:

Vestfold Bondelag er den største organisasjonen for landbruket i Vestfold. Landbruk omfatter både skogbruk og jordbruk og representerer en del av næringslivet som er av avgjørende betydning for samfunnssikkerheten, lokalt, regionalt og på en del områder nasjonalt. Landbruket har flere grensesnitt mot samfunnssikkerheten, spesielt innenfor naturhendelser slik som flom, skogbrann, vind og ekstremvær:

 • For det første representerer landbruket ressurser gjennom de produktene som produseres, den kompetanse og det materiell de besitter, lokalkunnskap og ikke minst volum/utholdenhet
 • For det andre representerer landbruket sårbarhet ved at det ofte er landbrukets grunn og ressurser, produksjonsareal eller produksjonsmidler som berøres ved en naturhendelse

 • For det tredje representerer også landbruket risiko ved at landbrukets aktivitet også kan være en utløsende årsak til ulike hendelser slik som skogbrann og grunnbrudd.

Vestfold Bondelag har gjennom initiativ og aktiviteter tatt samfunnssikkerhet inn i landbruket, langt ut over det som stilles som forventning fra offentlige myndigheter eller den nasjonale organisasjonen.

Vestfold Bondelag på stand på Beredskapsdagen 2019

Eksempler på tiltak og initiativ fra Vestfold Bondelag:

 • Vestfold Bondelag har siden 2016 deltatt som permanent medlem av fylkesberedskapsrådet i Vestfold, nå Vestfold og Telemark, og deltar i ressurskrevende offentlige prosesser slik som utvikling av fylkesROS, beredskapsplanlegging, øvelser mm. Vestfold Bondelag spilte aktivt med under øvelse Trident Juncture i 2018 (CPX).
 • Vestfold Bondelag støtter regional krisehåndtering med å formidle SMS-meldinger til bondelagets medlemmer ved ulike naturhendelser og ekstremvær. Eksempler på dette er meldinger om begrensing i jordvanning, sikring av rundballer, bortfall av strøm og vann mm. Bondelagets meldingstjeneste er en god støtte for offentlige myndigheter i oppgaven med informasjon til næringsliv og befolkning.
 • Vestfold Bondelag stiller eget sekretariat til rådighet for å varsle medlemmer via SMS om at Sikringsradioen bemannes med lyttefunksjon. Dette har vært i situasjoner med antatt utfall eller utfall av EKOM for deler av fylket.
 • Prosjekt om solfangere på landbruksbygg ble initiert, ledet og gjennomført av Vestfold Bondelag bla for å vurdere beredskapseffekten for landbrukets behov for alternative strømkilder.
 • Vestfold Bondelag tok sommeren 2018 initiativ for at medlemmene skulle fylle opp gjødselsvognene med vann for å sikre vanntilgang ved skogbrann.
 • Vestfold Bondelag har gjennomført flere arrangementer og konferanser for egne lokallag med hovedtema samfunnssikkerhet.
 • Vestfold Bondelag har aktivt fremmet jordvernet – over tid.
 • Vestfold Bondelag og lokallagene har ved flere hendelser mobilisert egne medlemmer med aktuelt beredskapsmateriell som ressurser i håndteringen av krevende naturhendelser.

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser mener bondelagets arbeid gir betydelige effekter for samfunnssikkerheten:

For det første har oppmerksomheten i regi av bondelaget gitt medlemmene økt oppmerksomhet om egen sårbarhet og behov for beredskap.  Den enkelte bonde driver foretak som i økende grad er sårbart for truslene samfunnet tidvis utsettes for. Informasjon og kampanjer fra bondelaget medfører økt forebygging, ved at bonden selv vurderer risiko og sårbarhet for egen aktivitet. Både for å ivareta HMS, men også indirekte effekter.

Ikke minst har bondelaget bidratt til å redusere skader, ved å varsle og informere egne medlemmer og mobilisere egne medlemmer. Landbrukets ressurser vil på flere områder overstige de ressurser offentlige myndigheter klarer å mobilisere i en hendelse.

Av langsiktig innsats er selvfølgelig behovet for oppmerksomhet om jordvern viktige resultater. Omregulering av dyrkbar mark til andre formål har falt betydelig i Vestfold de siste 10-15 år, ikke minst på grunn av langsiktig innsats fra bondelaget, avslutter Kaiser.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.