Frist Uke Høring
august 2020
26. aug 35 Søknad om mudring og utfylling i Tveitvann – Kristiansand kommune
15. aug 33 Søknad om utsleppsløyve for nye Søbyholmen reiningsanlegg
15. aug 33 Handlingsplan mot skadelege framande artar
07. aug 32 Forslag til endringar i forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestfold og Telemark
05. aug 32 Frivillig vern av skog - Verneplan for Grøum i Tønsberg
juli 2020
15. jul 29 Frivillig vern av skog for fem områder i Drangedal
10. jul 28 Søknad om tillatelse til virksomhet for Smådyrkrematoriet AS
juni 2020
26. jun 26 Søknad om mudring og dumping ved Kastebukta båthamn i Norsjø
23. jun 26 Søknad om mudring i Farelva, frå Steinsrud til Farbukta, Skien
01. jun 23 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Grønt Partner AS, Larvik
Frist Høring
august 2020
26. aug Søknad om mudring og utfylling i Tveitvann – Kristiansand kommune
15. aug Søknad om utsleppsløyve for nye Søbyholmen reiningsanlegg
15. aug Handlingsplan mot skadelege framande artar
07. aug Forslag til endringar i forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestfold og Telemark
05. aug Frivillig vern av skog - Verneplan for Grøum i Tønsberg
juli 2020
15. jul Frivillig vern av skog for fem områder i Drangedal
10. jul Søknad om tillatelse til virksomhet for Smådyrkrematoriet AS
juni 2020
26. jun Søknad om mudring og dumping ved Kastebukta båthamn i Norsjø
23. jun Søknad om mudring i Farelva, frå Steinsrud til Farbukta, Skien
01. jun Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Grønt Partner AS, Larvik