Frist Uke Høring
desember 2020
15. des 51 Søknad om mudring og mellombels utfylling ved Klosterøya - Jernbanebrygga i Skien
10. des 50 Frivillig vern av skog - høyring av verneplan for 4 områder
01. des 49 Rolf Grohs AS søker om løyve etter forureiningslova til handsaming av hestegjødsel
november 2020
25. nov 48 Søknad frå Skagerak Varme AS om løyve etter forureningslova til brenning av returtrevirke i Tønsberg
25. nov 48 Søknad frå Skien Fjernvarme AS om løyve etter forureningslova til brenning av returtrevirke
25. nov 48 Frivillig vern av skog for eit område i Midt-Telemark og eit i Fyresdal
oktober 2020
30. okt 44 Søknad om mudring og utfylling ved Borgestad næringspark i Skien kommune
05. okt 41 DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
september 2020
23. sep 39 Aaltvedt betong AS søker om endring i løyve etter forureiningslova
05. sep 36 Ragn-Sells AS - søknad om overtakelse av tillatelse Versvikvegen 16 Porsgunn
Frist Høring
desember 2020
15. des Søknad om mudring og mellombels utfylling ved Klosterøya - Jernbanebrygga i Skien
10. des Frivillig vern av skog - høyring av verneplan for 4 områder
01. des Rolf Grohs AS søker om løyve etter forureiningslova til handsaming av hestegjødsel
november 2020
25. nov Søknad frå Skagerak Varme AS om løyve etter forureningslova til brenning av returtrevirke i Tønsberg
25. nov Søknad frå Skien Fjernvarme AS om løyve etter forureningslova til brenning av returtrevirke
25. nov Frivillig vern av skog for eit område i Midt-Telemark og eit i Fyresdal
oktober 2020
30. okt Søknad om mudring og utfylling ved Borgestad næringspark i Skien kommune
05. okt DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
september 2020
23. sep Aaltvedt betong AS søker om endring i løyve etter forureiningslova
05. sep Ragn-Sells AS - søknad om overtakelse av tillatelse Versvikvegen 16 Porsgunn