Frist Uke Høring
desember 2019
20. des 51 Søknad om mudring ved Holtane Vel- og Båtforening i Færder kommune
17. des 51 Høring - Søknad om tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i Notodden kommune
10. des 50 Høring- Revidert tillatelse- Rønneberg industriområde-Holmestrand kommune
november 2019
21. nov 47 Søknad om mudring i Færder kommune
21. nov 47 Høring - BilMeta AS - Drift av anlegg for behandling av kasserte kjøretøy- Sandefjord kommune
15. nov 46 Høring – Hjuksebø Næringspark AS – Tillatelse til midlertidig lagring av farlig avfall
oktober 2019
04. okt 40 Høring - Findus Norge AS
september 2019
20. sep 38 Høring - Nortura Eggprodukter AS
18. sep 38 Høring- Søknad om utfylling ved Strand industriområde i Kragerø
01. sep 35 Høring- besøksstrategi Færder nasjonalpark
Frist Høring
desember 2019
20. des Søknad om mudring ved Holtane Vel- og Båtforening i Færder kommune
17. des Høring - Søknad om tiltak i forurenset grunn på Jernverkstomta i Notodden kommune
10. des Høring- Revidert tillatelse- Rønneberg industriområde-Holmestrand kommune
november 2019
21. nov Søknad om mudring i Færder kommune
21. nov Høring - BilMeta AS - Drift av anlegg for behandling av kasserte kjøretøy- Sandefjord kommune
15. nov Høring – Hjuksebø Næringspark AS – Tillatelse til midlertidig lagring av farlig avfall
oktober 2019
04. okt Høring - Findus Norge AS
september 2019
20. sep Høring - Nortura Eggprodukter AS
18. sep Høring- Søknad om utfylling ved Strand industriområde i Kragerø
01. sep Høring- besøksstrategi Færder nasjonalpark