Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Frist Uke Høring
april 2021
14. apr 15 Frivillig vern av skog - Verneplan for seks områder
Frist Høring
april 2021
14. apr Frivillig vern av skog - Verneplan for seks områder