Søknad om løyve etter forureningslova - Nel Hydrogen Electrolyser AS - Herøya i Porsgrunn

Høringsfrist:
1. juli 2021

Nel Hydrogen Electrolyser AS søkjer om løyve etter forureningslova for fabrikk for produksjon av elektrodar. Søknaden gjeld m.a. utslepp til vatn og luft samt støy.

Publisert 31.05.2021

Nel Hydrogen Electrolyser AS bygger ny fabrikk på Herøya som skal produsera elektroder.

Verksemda tilhøyrer bransjen kjemisk/elektrolystisk overflatebehandling. Då totalvolumet av prosesessbad er over 30 m3 er verksemda omfatta av Industriutslippsdirektivet. Dei søkjer om utslepp av forureina vatn til Frierfjorden samt utslepp til luft. Det skal etablerast renseanlegg både for utslepp til vatn og luft.

 

Høyringsfrist er 01.07.21.

Dokumenta til søknaden finn du under dokument i menyen til høgre.


Eventuelle merknader til søknaden kan du sende til:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Pb. 2076, 3103 Tønsberg
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Høringsfrist:
1. juli 2021

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding