Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Lenke til korona- og vaksinasjonskart for fylket finn du og her.

FREDAG 22.01.2021 14.00, SIST ENDRET 30.08.2021 13.06

Statsforvaltaren sine oppgåver

Statsforvaltaren er bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter. Vi formidler informasjon frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til kommunane,
og vi melder innspel og spørsmål frå kommunane tilbake til sentrale styresmakter.
Vi har óg tett kontakt med dei regionale helseforetaka og andre relevante aktørar.

Statsforvaltaren følgjer opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplanar, og yter bistand ved behov.