Koronaviruset (covid 19)

Her finn du lenker til oppdatert informasjon, samt lenke til vårt korona- og vaksinasjonskart.

FREDAG 22.01.2021 14.00, SIST ENDRET 05.10.2021 15.18

 

Statsforvaltaren sine oppgåver

Statsforvaltaren er bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter. Vi formidler informasjon frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til kommunane,
og vi melder innspel og spørsmål frå kommunane tilbake til sentrale styresmakter.
Vi har óg tett kontakt med dei regionale helseforetaka og andre relevante aktørar.

Statsforvaltaren følgjer opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplanar, og yter bistand ved behov.