Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Klikk her for å finne lenker og informasjon, mellom anna risikovurderingar og Korona- og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark.

FREDAG 22.01.2021 14.00, SIST ENDRET 05.02.2021 08.01

Statsforvaltaren sine oppgåver

Statsforvaltaren er bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter. Vi formidler informasjon frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til kommunane,
og vi melder innspel og spørsmål frå kommunane tilbake til sentrale styresmakter.
Vi har óg tett kontakt med dei regionale helseforetaka og andre relevante aktørar.

Statsforvaltaren følgjer opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplanar, og yter bistand ved behov.

Kvar veke utarbeider kommunane ei risikovurdering ut frå det lokale smitte- og vaksinasjonsbiletet. Statsforvaltaren utarbeider så ei regional risikovurdering i ein skriftleg rapport med digitale vedlegg (rådata) som vert presenterte gjennom:
(trykk i blå boks nedanfor)


03.03.2021

Framleis risikonivå 2

Kommunane melder om stabile smittetall frå uke 7 til 8 med unntak av stigande smitte i Tønsberg, Færder og Notodden og synkande smitte i Holmestrand, Vinje og Larvik kommunar.


23.02.2021

Nok ei veke med risikonivå 2

Me har stabile smittetal frå veke 6 til veke 7 i alle kommunane med unntak av Sandefjord, Larvik, Notodden, Horten og Skien. Desse kommunane melder om stigande smitte.


17.02.2021

Fortsatt risikonivå 2

Smitten i vårt fylke går fortsatt ned bortsett frå i kommunane Sandefjord og Vinje.


09.02.2021

Stabil smitte i kommunane i fylket

Med grunnlag i kommunane sine risikovurderingar har Statsforvaltaren gjort ei ny vurdering av risikonivået for Vestfold og Telemark for veke 6.


04.02.2021

FHI sender SMS om Smittestopp

FHI sender i ettermiddag ein SMS om appen Smittestopp til innbyggjarane Vestfold og Telemark. Nærare 700 000 brukarar har lasta ned appen så langt.


02.02.2021

Kommunane i fylket har framleis grei kontroll med smitten

Med grunnlag i kommunane sine risikovurderingar har Statsforvaltaren gjort ei ny vurdering av risikonivået for Vestfold og Telemark for veke 5.


28.01.2021

Meldeskjema til bruk ved opplæring heime

Skuleeigarar har plikt til å melde frå til Statsforvaltaren når dei avgjer å gje delar av opplæringa heime på gult nivå i trafikklysmodellen, eller ved raudt nivå som er avgjort lokalt.


27.01.2021

Kommunane i fylket vårt rapporterer at dei har kontroll

I samråd med kommunane har Statsforvaltaren gjort ei ny vurdering av risikonivået for Vestfold og Telemark for veke 4.


20.01.2021

Korona- og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark for uke 3

Det har vore ein vesentleg nedgang i talet på smitta frå veke 1 til veke 2 i kommunane i Vestfold og Telemark. Det viser data frå Sykdomspulsen. Samla risikonivå for fylket er på nivå 2 av 5. På nivå 2 har kommunen kontroll, men det finst klynger med smitta.