Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Lenke til korona- og vaksinasjonskart for fylket finn du og her.

FREDAG 22.01.2021 14.00, SIST ENDRET 30.08.2021 13.06

Statsforvaltaren sine oppgåver

Statsforvaltaren er bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter. Vi formidler informasjon frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til kommunane,
og vi melder innspel og spørsmål frå kommunane tilbake til sentrale styresmakter.
Vi har óg tett kontakt med dei regionale helseforetaka og andre relevante aktørar.

Statsforvaltaren følgjer opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplanar, og yter bistand ved behov.

 


Publisert 08.06.2021

Risikonivå 2

Samla risikonivå i fylket blir vurdert til risikonivå 2. Kommunane Larvik og Sandefjord vurderer risikonivået sitt til 3. Det blir rapportert om aukande smitta frå veke 21 til 22 frå Kviteseid kommune. Holmestrand rapporterer om mange med ukjent smittevei.


Publisert 06.06.2021

Pålegger Sandefjord kommune å opprette karantenehotell

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag pålagt Sandefjord kommune å inngå avtale med Oslofjord Convention Center om å etablere karantenehotellplasser for opptil 2400 personer.


Publisert 02.06.2021

Statsforvaltaren tilrår at statlege tiltak i Grenland ikkje vidareførast, men vert forlenga for Larvik

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag det faste møtet med alle kommunane i fylket. Vidareføring eller ikkje av statlege tiltak for Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik var sentralt i møtet.


Publisert 02.06.2021

Samla risikonivå 3

Larvik vurderer risikonivået til 4 (utbreidd spreiing) medan risikonivået i Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Færder, Skien og Midt-Telemark er vurdert til 3 (aukande spreiing). 


Publisert 26.05.2021

Uforandra risikonivå

Samla risikonivå for fylket er framleis på 3 – aukande spreiing. I  Sandefjord, Færder, Larvik og Midt-Telemark er risikonivået stigande.


Publisert 20.05.2021

Anbefaling om videreføring av tiltaksnivå i deler av Grenland

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark anbefaler videreføring av nasjonale tiltak for kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien frem til og med torsdag 3. juni. I tillegg forutsettes det at kommunene viderefører samordnede lokale tiltak tilsvarende.


Publisert 19.05.2021

Samla risikonivå på 3

I Sandefjord, Færder, Larvik, Nome, Midt-Telemark og Hjartdal er risikonivået stigande. Holmestrand, Porsgrunn og Skien vurderer risikonivået til 4 (utbreidd spreiing) medan risikonivået i Tønsberg, Larvik, Bamble og Midt-Telemark er vurdert til 3 (aukande spreiing).


Publisert 11.05.2021

Framleis aukande smittespreiing

Det samla risikonivået i fylket er framleis på nivå 3 - aukande spreiing. Men Holmestrand, Porsgrunn og Skien vurderer risikonivået til 4 – utbredd spreiing.


Publisert 04.05.2021

Aukande smittespreiing i fleire kommunar i fylket

Sidan førre situasjonsrapport for ei veke sidan, har det samla risikonivået i fylket auka frå risikonivå 2 til 3 – aukande spreiing.


Publisert 20.04.2021

Stort sett kontroll med smitten

Kommunene vurderer sitt risikonivå som stabilt eller synkende. Samlet risikonivå i fylket vurderes til risikonivå 2 – kontroll med klynger.