Tilskudd til klimatiltak – Klimasats 2024

Søknadsfrist:
15. februar 2024 23.59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Publisert 19.12.2023

Det er satt av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2024.

Mer informasjon om ordningen finner du på Miljødirektoratets nettsider, se lenke til høyre på siden.

Miljødirektoratet arrangerte et webinar 19. desember 2023 for kommuner og fylkeskommuner som vil søke Klimasats støtte. I webinaret ble det gitt informasjon om søkemuligheter for 2024. Se opptak i lenke til høyre på siden.

Andre støtteordninger
Enova gir støtte til energieffektivisering eller produksjon av fornybar energi og en rekke andre tiltak. For mer informasjon se lenke til høyre på siden.

Lokalt klimaarbeid på Facebook: sosialt nettverk for ansatte i kommunen
Bli med i Miljødirektoratets Facebook-gruppe for alle som jobber med å redusere klimagassutslipp og klimatilpasning. Her deles nyttig kunnskap, informasjon om kommende arrangementer og webinarer m.m.

Søknadsfrist:
15. februar 2024 23.59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner