Tilskudd til klimatilpasning

Søknadsfrist:
15. februar 2024 23.59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak.

Publisert 24.11.2023

Regjeringa har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2024 til støtteordningen. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/ fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc.

For mer informasjon viser vi til Miljødirektoratets nettsider, se lenke til høyre på siden.

Andre støtteordninger
NVE har ulike økonomiske støtteordninger til miljøtiltak, kartlegging og sikring mot naturfare. For mer informasjon se lenke til høyre på siden.

Søknadsfrist:
15. februar 2024 23.59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner