Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
15. september 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Publisert 09.05.2022

Statsforvalter forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kontakt ditt statsforvalterembete for spørsmål om søknad og rapportering.

Tilskuddsordningen har fått ny innretning fra 2022. Det er viktig at søker gjør seg godt kjent med det nye regelverket før søknaden utformes.

Kommuner som i 2022 har mottatt tilskudd over overgangsordningen kan i tillegg søke om midler til nye tilbud over den nye tilskuddsordningen.

Les mer om ordningen her.

Søknadsfrist:
15. september 2022 23.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner