Ny søknadsfrist 12.mai: Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Søknadsfrist:
12. mai 2021 22.00
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. november 2021 23.00

Kommunene kan søke om tilskudd til å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det etter at vaksinasjonen er fullført

Publisert 28.03.2021

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført.
Tilskuddsordningen skal gjøre det mulig for kommuner som samarbeider med restauranter å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Tiltaket skal gjennomføres i løpet av en uke våren 2021, avhengig av vaksineringstakten for eldre i landets kommuner.

Tilskuddet er lagt under ordningen kompetanse - oginnovasjonstilskudd og det er i Trøndelag avsatt kr. 2 675 000,- til tiltak.

Målgruppen: Hjemmeboende eldre over 65 år.

Hvem kan søke: Kommuner

Kommuner kan søke alene, eller i samarbeid med lokale aktører som frivillige og ideelle organisasjoner, lokale restauranter, mat- og spisesteder og transportnæringen. 

Søknadens innhold og tildelingskriterier:

Kravene til søknadens innhold og tildelingskriterier er beskrevet i tilskuddordningens regelverk. Det er ikke eget søknadsskjema.

  • Søknadene bør være poengtert og kortfattet.
  • Beskrive mål med tilskuddet
  • Beskrive tiltak og oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for
  • Inneholde budsjett
  • Undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt i kommunen

Prosjektbeskrivelsen skal omfatte hvordan tilbudet er tenkt organisert og hvordan målgruppen medvirker i utformingene. Videre skal prosjektbeskrivelsen inkludere en aktivitetsplan, hvordan brukere skal rekrutteres samt en beskrivelse av omfang og samarbeid med lokale frivillige lag og foreninger, restaurantnæringen, mat- og spisesteder, transportnæringen eventuelt og andre samarbeidsaktører.

Det gis tilskudd til: Kommunenes arbeid med å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det.

Det legges vekt på at kommunene samarbeider med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale
næringslivet. Spisestedene skal tilby billige middager for hjemmeboende eldre.

Egenandel for en hovedrett som holder restaurantstandard settes til maksimalt kr. 125,- mens taxi/transport skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen.

Søknad sendes Statsforvalteren i Trøndelag sftlpost@statsforvalteren.no

Søknaden merkes med  2021/3490: ELDRE UT PÅ MIDDAG

Søknadsfrist: 12.05.2021

 

Søknadsfrist:
12. mai 2021 22.00
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. november 2021 23.00

Kontaktpersoner