Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester Barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2023 Barn i barnehage i alderen 4-6 år i Trøndelag
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk Lærere som tar videreutdanning i samisk
02. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954 Kommuner
01. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2024 Kommuner
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne, som omfattes av grunnskoleopplæring 2023 Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne
01. sep Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barn og unge som søker opphold i Norge
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2023 Gårdbrukere, samarbeidsgrupper, næringsutøvere bygdenæringer
Søknadsfrist Tittel
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
01. apr Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager 2023
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk
02. mai Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954
01. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2024
21. aug Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne, som omfattes av grunnskoleopplæring 2023
01. sep Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2023