Oppdatert statistikk for aktiviteten i skogbruket i Trøndelag 2022

Statsforvalteren får løpende informasjon om aktiviteten i trøndersk skogbruk via Skogfondsordningen. Hvert år i januar sammenstiller vi statistikk om aktiviteten i året som gikk, og gjør informasjonen tilgjengelig for allmennheten. Avvirkningen gikk ned, mens skogkulturaktiviteten gikk opp sammenliknet med 2021. Vi ser at situasjonen i skogbruket er på veg tilbake til normalen etter to år preget av coronapandemien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2023

Planting


I 2022 ble det plantet over fem millioner planter (derav 190 000 planter til suppleringsplanting), i all hovedsak granplanter. Det er en økning på 23% fra 2021. Det er faktisk det høyeste registrerte plantetallet i Trøndelag siden 2002! Noe av økninga skyldes et etterslep fra 2021, hvor det plantet mindre enn bestilt på grunn av arbeidskraftsituasjonen. I 2022 ble kun 18% av plantene plantet av egenaktive skogeiere, sammenliknet med 36% i 2021. Under pandemien ble det flere egenaktive som følge av den ekstraordinære tilskuddsordningen og mangel på utenlandsk arbeidskraft.

Skogkultur, veg og avvirkning


Markberedningen gikk opp fra 2021 til 2022, men er fortsatt på et lavt nivå, med ca. 3000 dekar. En gledelig utvikling er at ungskogpleien økte med 10% fra 2021 til 2022, til 24 000 dekar. Det er likevel lavt sammenliknet med de siste 10 årene, og langt lavere enn behovet. Ungskogpleie er viktig for å sikre god virkeskvalitet og stabilitet i framtidsskogen. 41% av ungskogpleien ble utført av egenaktive skogeiere i 2022, en liten nedgang fra 44% i 2021. Det var også en økning i ferdigstilte skogsbilveger og traktorveger sammenliknet med året før. Avvirkningen sank i 2022, med over 100.000 m3, til 845.000 m3.


Hvor er tallene hentet fra?


Når en skogeier gjør et tiltak i skogen, f.eks. nyplanting, melder han inn tiltaket og får refundert kostnaden fra skogfondet. I tillegg til de offisielle tallene basert på Skogfondsordningen, vil det alltid være en liten andel skogeiere som ikke melder inn tiltaket via Skogfondsordningen av ulike årsaker. Det vil i hovedsak dreie seg om mindre tiltak, og derfor ha liten innvirkning på statistikken. Vi samler statistikken i en exceltabell, hvor man i tillegg til statistikk på fylkesnivå kan se statistikk på kommune- og regionnivå. Excelfila med oppdatert statistikk finner du til høyre for denne artikkelen under Dokumenter.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.