Austrått utvalgte kulturlandskap

Hovsfjæra,
Hovsfjæra mot Bruholmen, søndre del av Austrått utvalgte kulturlandskap Foto: Kari Kolle / Statsforvalteren i Trøndelag.

Austråttområdet er et område hvor kulturminne- og kulturlandskapsverdiene er fullstendig innflettet i hverandre. Både kulturarven og naturen i dette landskapet har som delområder nasjonal verdi. Austrått ble utvalgt kulturlandskap fra 2019. 

Det er Ørland kommune som har forvaltningsansvaret for området.

Landskapet på Austrått er en god del forandret i forhold til tidligere, både på grunn av inngrep og på grunn av driftsendringer og gjengroing. Imidlertid fremstår området ennå som helhetlig. Status som utvalgt kulturlandskap er et viktig bidrag til å opprettholde dette kulturlandskapet.

Austråttområdet er i henhold til arkeologiske spor det første landskapet på Ørland hvor det ble drevet jordbruk. Det er funnet både flintsigder og andre enkle jordbruksredskaper, samt betydelige depotfunn her som viser landbruksbasert aktivitet tilbake til sen steinalder. 

Austrått gård dukker opp i kildene som herresete omlag 1020 og var eid av noen av landets fremste stormannsslekter fram til omlag 1700. Etter dette var den sentrum for et betydelig gods i nye 150-år. Ikke noe annet herresete i Norge kan dokumentere en så lang drift uten sosialt fall.

Et interessant poeng for formidlingen av landbrukshistorien er også at gravskikken med røyser ble introdusert samtidig med at jordbruket ble tatt opp i Norge. I det området hvor åkerbruket startet opp på Ørland er det også den største bevarte tettheten av de kulturminnene som markerer jordbrukets begynnelse. Disse spor bidrar til en heldig for formidlingen av landskapet.  

Kontinuitet i driftsformer er også bakgrunnen for mye av det biologiske mangfoldet som finnes i kulturlandskapet her.

 

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.