Digital møteplass – landbruksbasert næringsutvikling

Dato:
16. september 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren I Trøndelag, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Dere som jobber med landbruksbasert næringsutvikling i kommunene

Vi ønsker velkommen til høstens første digitale møteplass

Publisert 07.09.2022

Temaet denne fredagen er satsingen Grønne perler i Namdalen, samt hvordan Namdalen har jobbet med Trøndelag som Europeisk Matregion (ERG).

Vel møtt!

 

Møteagenda:

09.00 – 09.05    Velkommen, møteleder Anstein Lyngstad, fungerende landbruksdirektør

09.05 – 09.30    Presentasjon av prosjektet Grønne perler i Namdalen, ved Tove Berit Ostad, Namsos kommune

Grønne perler i Namdalen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Namdalen med mål om bærekraftig tilleggsnæring. Tove vil fortelle om:

- Bakgrunn, organisering og gjennomføring – og planer for videre arbeid
- Om deltagende bedrifter og samarbeid med øvrig næringsapparat

09.30 – 09.40
    Dialog og erfaringsutveksling

09.40 – 09.55    Orientering ved Rina Skjæran, iNAM, Innovasjon Namdal – prosjektleder for ERG-satsingen i Namdalen

- Om sin rolle i prosjektet Grønne perler i Namdalen
- ERG-satsingen generelt og Namdalen spesielt

09.55 – 10.00    Spørsmål og avslutning


Påmelding:
Det blir sendt ut teams invitasjon i Outlook til alle saksbehandlere i kommunal landbruksforvaltning. Dere melder dere på ved å godta innkallingen.
Mangler du lenke til møtet, ta kontakt med oss så sender vi ut.

Dato:
16. september 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren I Trøndelag, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Dere som jobber med landbruksbasert næringsutvikling i kommunene