Avslår kommunal lånegaranti

Statsforvalteren i Trøndelag kan ikke åpne for at Orkland kommune gir lånegaranti på opptil 80 millioner kroner for Leangentravets Eiendom AS. Årsaken er at store deler av aktiviteten i selskapet er å anse som næringsaktivitet.

Publisert 07.04.2022

Kommunene kan gi lånegarantier, men vedtak om garanti skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Det er antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket som avgjør beløpsgrensen for kommunen.

-Vi har fått saken oversendt fra Orkland på ordinært vis til behandling hos oss. Vår vurdering er at aktiviteten i eiendomsselskapet, og tilknyttet virksomhet i konsernet, i stor grad er å anse som næringsaktivitet. Kommuneloven åpner ikke for at det kan gis kommunal garanti til næringsaktivitet, sier fungerende kommunaldirektør Kjetil Ollestad hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Han viser til kommunelovens § 14-19, hvor det fremgår at kommuner ikke kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. 

-Med dette som bakgrunn kan ikke vi godkjenne kommunestyrets vedtak om å stille garanti, sier Ollestad. 

Det var i sitt møte 02.03.2022 at kommunestyre i Orkland kommune vedtok å gi Leangentravets Eiendom AS en simpel garanti for opptil 80 millioner kroner. Garantien skulle fungere som sikkerhet for lån til toppfinansiering av «Varig Orkla Arena», det vil si hele travanlegget på Fannrem.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.