Innbyggerundersøkelse på Austra

Det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse om mulig grensejustering på Austra. Undersøkelsen blir en del av Fylkesmannens samlede grunnlag for utredning og tilrådning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.05.2018

Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland fått i oppdrag om å komme med en tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om eventuell justering av kommune- og fylkesgrensen på Austra. Fylkesmennene skal sende sin vurdering og tilrådning til departementet innen 1. juni.

I fjor vedtok Stortinget at Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune fra 1.1.2020. Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner.

Mulig grensejustering

I etterkant av Stortingets vedtak har det kommet innspill fra innbyggere om at grensene mellom kommunene på Austra bør endres.

Som en del av grunnlaget for Fylkesmannens utredning vil det nå bli gjennomført en innbyggerundersøkelse i mai måned. Fylkesmannen er opptatt av at flest mulig av innbyggerne som i dag bor på Austra får si sin mening. Av den grunn oppfordres derfor alle innbyggere om å delta på undersøkelsen.

Det er Sentio som har fått oppdrag fra Fylkesmannen om å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen skjer via telefon og starter til uken. I tillegg til denne undersøkelsen har Fylkesmannen bedt de tre kommunene som er berørt om en rekke opplysninger og vurderinger. Dette vil også inngå i Fylkesmannens samlede grunnlag for vurdering og tilrådning.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.