Innbyggerundersøkelse i Rennebu

Denne uken gjennomføres det en innbyggerundersøkelse i Rennebu kommune om en eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.04.2019

Nå sendes det ut en innbyggerundersøkelse til folkeregistrerte innbyggere i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal. Der inviteres de til å komme med sin mening om områdene fortsatt skal være en del av Rennebu kommune, eller bli en del av Oppdal kommune. Det er Opinion as som gjennomfører selve undersøkelsen.

Bakgrunn


Bakgrunn for saken er at det er fremmet et innbyggerinitiativ knyttet til at hele og deler av fire grunnkretser i Rennebu skal bli en del av Oppdal kommune. Saken er tidligere belyst blant annet gjennom utredning, høring og tilrådning fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannens rolle


Fylkesmannen i Trøndelag har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre en spørreundersøkelse i samråd med Rennebu kommune. Fylkesmannen har i forbindelse med oppdraget også bedt Kartverket utarbeide forslag til eventuell ny grense. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i løpet av 2019 avgjøre saken. Innbyggeres synspunkt vil være en del av grunnlagsmaterialet for en slik beslutning.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.