Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å foreta en grensejustering mellom dagens Verran kommune og Indre Fosen kommune.      

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.07.2018

Fylkesmannen har fått i oppdrag av KMD om å legge til rette for endelig beslutning i saken om grensejustering mellom Indre Fosen og Verran kommune (Verrabotn). Målet er at en eventuell grensejustering kan gjennomføres samtidig som sammenslåingen mellom Steinkjer og Verran kommune, 1.1.2020. 

Lokalt initiativ

Forslaget om å justere grensen kom som et innbyggerinitiativ i 2015. Forslaget gikk ut på at ytre del av kommunegrensen i Verran justeres slik at Verrabotn krets blir tilhørende Indre Fosen kommune. (Tidligere Rissa kommune). I etterkant av initiativet er saken godt utredet av Verran kommune. Verran kommune ønsker i utgangspunktet en annen grense enn det innbyggerne opprinnelig foreslo, noe som blant annet skyldes usikkerhet rundt økonomiske følger.

Fylkesmannen tilrår

Fylkesmannen i Trøndelag foreslår at grensen mellom Verran og Indre Fosen blir justert. Fylkesmannens forslag til ny grense ligger nært opp til det opprinnelige innbyggerinitiativet. En ny grense fra 1.1.2020, vil også innebære at innbyggerne i Verrabotn kan stemme i lokalvalget høsten 2019 – da i Indre Fosen kommune.

I sin oversendelse til departementet skriver Fylkesmannen at kommunene sørger for eventuelt økonomisk oppgjør som følge av dette grenseforslaget, inkludert eventuelle konsekvenser for kraftinntekter, industriområdet eller andre forhold. Dette har kommunene anledning til å håndtere i etterkant.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.